Varaa vuorosi netistä!
Talin massakentät.

Ohjeet varausjärjestelmään

Varaaminen

Hae haluamasi laji (tennis/sulkapallo) ja valitse päivämäärä kalenterista. Vapaat vuorot näkyvät valkoisena. Valitse sopiva tunti ja hyväksy varaus.

  • Vuoroja pystyy varaamaan vain kun on rekisteröitynyt asiakkaaksi. Ilman rekisteröitymistä pystyy vain selailemaan vuoroja.
  • Nettiasiakas ei itse pysty perumaan vuorojaan. Varatun vuoron voi antaa vapaaksi puhelimitse kassalle 09 565 6050 tai sähköpostilla: asiakaspalvelu@talintenniskeskus.fi.
  • Netistä voit varata enintään kolme viikkoa eteenpäin.
  • Voit varata vain tunnin mittaisia vuoroja

Siirry varausjärjestelmään

Rekisteröityminen

Varausjärjestelmän käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä. Tunnukset järjestelmään saat täyttämällä rekisteröitymislomakkeen varausjärjestelmän sivuilla.

  • Käyttäjätunnus on oma sähköpostiosoite.
  • Henkilötunnukseen mahdollisesti sisältyvä kirjain pitää kirjoittaa isolla kirjaimella.
  • Salasanassa pitää olla vähintään 8 merkkiä. Salasanassasi voi olla kirjainten ja numeroiden lisäksi erikoismerkkejä kuten esimerkiksi pilkku, piste jne.
  • Salasanan pystyy myös vaihtamaan omat tiedot-sivulla.

Käyttöehdot

1. Sopijapuolet

Palveluntarjoaja: Helsingin Tennisstadion Oy/Talin Tenniskeskus
Asiakas: yksityishenkilö joka rekisteröityy nettivarausjärjestelmään.

2. Sopimuksen voimaantulo

Asiakkaan taholta sopimus tulee voimaan, kun tämä sopimus on hyväksytty ja rekisteröintiin tarvittavat tiedot on annettu. Asiakas on rekisteröitynyt, kun palveluntarjoaja on myöntänyt asiakkaalle salasanan. Palveluntarjoajan taholta sopimus tulee voimaan kun asiakkaan rekisteröityminen palveluun on hyväksytty.

3. Asiakkaan oikeudet, vastuut ja velvollisuudet

Asiakkaalla on oikeus käyttää palvelua tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti.

Rekisteröityessään asiakas saa palveluun henkilökohtaisen salasanan. Asiakas sitoutuu säilyttämään ne huolellisesti ja pitämään ne omana tietonaan. Asiakas vastaa siitä, etteivät käyttäjätunnus ja salasana joudu ulkopuolisten käyttöön. Asiakas on vastuussa käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuneesta käytöstä.

Asiakas vastaa palvelun käyttämiseen tarvittavien omien laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta ja toimintakunnosta.

Asiakas vastaa kaikista hänelle palvelun käytöstä aiheutuvista omista käyttömaksuista.

Asiakas ei saa sisällyttää tai linkittää palvelua kotisivuilleen ilman palveluntarjoajan lupaa.

Asiakas vastaa itse oman tietokoneensa, tietojärjestelmän ja muun vastaavan atk-laitteen suojauksesta.

4. Palveluntarjoajan oikeudet, vastuut ja velvollisuudet

Palveluntarjoajalla on oikeus estää asiakkaalta palvelun käyttö.

Palveluntarjoajalla on oikeus ottaa varattu vuoro käyttöönsä kilpailun tai muun tapahtuman takia tai jos vuoro myydään vakiovuoroksi. Tästä ilmoitetaan asiakkaalle niin aikaisin kuin mahdollista, kuitenkin vähintään vuorokautta ennen vuoron alkamista.

Palveluntarjoaja voi myös siirtää tietyltä kentältä varatun vuoron toiselle kentälle samaan kellonaikaan kilpailujen ja tapahtumien vuoksi.

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa palvelun sisältöä. Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan kohtuullisessa ajassa etukäteen www-sivuilla. Ilmoitusvelvollisuus ei koske teknisiä muutoksia.

Palvelutarjoajalla on oikeus tilapäisesti keskeyttää palvelu. Palveluntarjoaja pyrkii siihen, että keskeytys ei jatku tarpeettoman kauan ja että siitä aiheutuvat haitat jäävät mahdollisimman vähäisiksi.

Palveluntarjoaja ei vastaa järjestelmän toimivuudesta eikä teknisten vikojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista, tietoliikennehäiriöistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvasta tiedon tms. muuttumisesta tai katoamisesta.

Palveluntarjoaja pyrkii huolehtimaan siitä, että palvelu täyttää kohtuulliset tietoturvallisuusvaatimukset, mutta ei vastaa tietoturvariskien kuten tietokonevirusten asiakkaalle aiheuttamista vahingoista.

5. Palvelun hinnat / maksut

Asiakas maksaa varaamistaan vuoroista sen hetkisen hinnaston mukaisen vuokran. Asiakas on velvollinen maksamaan varaamansa tunnit, vaikka niitä ei olisi käytetty, jos varattua ja vapaaksi annettua vuoroa ei ole saatu vuokratuksi muille asiakkaille.

Palvelu maksetaan käteisellä ennen vuoroa tai laskutetaan kuukausittain.

Jos asiakas ei maksa vuorojaan on palveluntarjoajalla oikeus estää palvelun käyttö. Varattu vuoro on perintäkelpoinen ja laskutetaan varaajalta.

6. Tietosuoja

Palveluntarjoaja rekisteröi asiakkaan itsestään rekisteröitymisen yhteydessä ilmoittamat tiedot asiakastietokantaan. Palvelun käytöstä kertyy lisäksi asiakaskohtaista tietoa.

Tietoja käytetään tilastollisesti tutkimustoimintaan ja palveluun liittyviin tarkoituksiin. Lisäksi yhteystietoja käytetään asiakkaalle suunnattuun tiedottamiseen ja markkinointiin. Asiakkaalla on oikeus halutessaan kieltää tiedotteiden lähettäminen.

Asiakkaiden tietoja ei luovuteta ulkopuoliselle taholle.

Tiedot säilytetään suojattuina siten, että niitä voidaan käyttää vain määriteltyihin käyttötarkoituksiin.

Helsingin Tennisstadion Oy
Puhelin: 09 565 6050
Kertavuorot asiakaspalvelu@talintenniskeskus.fi

www.talintenniskeskus.fi

© Talin Tenniskeskus 2018